Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Αριθμητική...

Η καθ’ ημάς Δεξιά κέρδισε – με τη σχετική φυσικά βοήθεια από έξω – τον εμφύλιο πόλεμο το 1949 και κυβέρνησε με τις διάφορες εκφάνσεις της μέχρι το 1974. Το αποτέλεσμα αυτής της περιόδου είναι μια πλήρης οικονομική, κοινωνική ακόμη και εθνική αποτυχία (σημ. στο μικρό διάλειμμα του ‘ανένδοτου’, δεν έγινε ουσιαστικά παράδοση της εξουσίας). Η περίοδος 74-81 μπορεί να θεωρηθεί μεταβατική, τουλάχιστον χρησίμευσε για να πέσουν στα ‘μαλακά’ οι υπεύθυνοι της προηγούμενης περιόδου. Μετράμε συνολικά, 25+7= 32 χρόνια.

Η νίκη της καθ’ ημάς Αριστεράς το 1981 – όλων των μορφών και πάλι, πολιτικών, συνδικαλιστικών και πολιτιστικών/κοινωνικών – είναι σαρωτική και η εξουσία της απρόσκοπτη μέχρι σήμερα, διατρέχει δηλαδή και τις περιόδους διακυβέρνησης από τη ΝΔ που πολιτεύεται με ακραίο κρατικισμό. Η χώρα οδηγήθηκε στη δημοσιονομική και κοινωνική/πολιτιστική καταστροφή του 2009. Μετά ξεκίνησε μια νέα μεταβατική περίοδος –ομοίως για να ‘καλυφθούν’ και πάλι οι υπεύθυνοι – που ‘τρέχει’ ακόμη και δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Μετράμε και πάλι: 28+2+Χ= 30+Χ

Η επιλογή μεταξύ μιας ηλίθιας, επικίνδυνης Δεξιάς και μιας ανήθικης, ιδιοτελούς Αριστεράς είναι πολύ άγρια, ακόμη και για τους πιο πολιτικά σκληροτράχηλους από μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: